წერილი პრემიერ მინისტრს

„დროშა ვერ დაკიდენ!“ ბატონო პრემიერ-მინისტრო, 26 მაისი – საქართველოს [...]