ჩვენი ხედვა

საქართველოში დღევანდელი მწვავე პოლიტიკური, ეკონომიური და სოციალური კრიზისის ფონზე, ჩვენ მოვლენების შორიდან მაყურებლად ვერ დავრჩებით.

  • ჩვენ ვხედავთ პროგრესის აუცილებლობას
  • ჩვენ ვხედავთ სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობის აუცილებლობას
  • ჩვენ ვხედავთ ცვლილების აუცილებლობას
  • ჩვენ გვიყვარს საქართველო და გვსურს ის გავხადოთ ყველამ ერთად წარმატებული ქვეყანა
  • ვიბრძოლოთ პროგრესის და დემოკრატიისთვის.