ჩვენი ღირებულებები

ჩვენი ხედვა ემყარება ევროპულ უნივერსალურ ღირებულებებს:

  • ადამიანის ღირსების, თავისუფლების, თანასწორობის, კანონის უზენაესობის პატივისცემას
  • გამჭვირვალობას
  • სოლიდარობას
  • ტოლერანტობას
  • პლურალიზმს
  • გამოხატვის თავისუფლებას
  • მედიის თავისუფლებას
  • შეკრების თავისუფლებას

ამ ღირებულებების დამკვიდრება ჩვენს ქვეყანაში იქნება ჩვენი წარმატების  ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა და ამიტომ გვჭირდება დისკუსია იმის შესახებ, როგორი ქვეყანა და საზოგადოება გვინდა ვიყოთ.