ჩვენი როლი

  • ჩვენ არ ვართ პოლიტიკური პარტია
  • ჩვენ ვართ გერმანიაში დარეგისტრირებული არასამთავრობო ორგანიზაცია
  • ჩვენ, საქართველოს მოქალაქეები, ერთად ვართ საქართველო
  • ჩვენი როლია სამოქალაქო აქტივობის სივრცეში საქართველოს საკეთილდღეოდ მოღვაწეობა.