ჩვენი მოტივაცია

დაარსების დღიდან ჩვენი მოტივაციაა, წვლილი შევიტანოთ:

  • საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაში
  • დემოკრატიული ცნობიერების, კრიტიკული აზროვნების გაუმჯობესებაში
  • მეცნიერების პოპულარიზაციაში
  • საქველმოქმედო მიზნებისთვის სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობაში
  • საზღვარგარეთ საქართველოს კულტურის და ისტორიის პოპულარიზაციაში
  • ემიგრაციის საქართველოში დაბრუნებისთვის პირობების შექმნაში

ამ თემებს ეძღვნება ჩვენი შეხვედრები, კონფერენციები და სხვადასხვა სახის აქციები.