მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია

მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია

ჩვენ მოხარულები ვართ თქვენი ინტერესით ჩვენი ორგანიზაციის მიმართ. ვებგვერდით სარგებლობა ძირითადად შესაძლებელია პერსონალური მონაცემების გამოყენების გარეშე. ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით განსაკუთრებული სერვისების სარგებლობის შემთხვევაში საჭირო გახდება მომხმარებელი პირის პირადი მონაცემების გამოყენება.

არსებული პირის პირადი მონაცემების გადამუშავება როგორიცაა სახელი, გვარი, მისამართი, იმეილი და ტელეფონის ნომერი, ყოველთვის ხდება მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის (DSGVO / GDPR) და გერმანიაში არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად.

მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის საშუალებით ჩვენს ორგანისაციას სურს, საზოგადოებას ინფორმაცია მიაწოდოს ჩვენს მიერ პერსონალური მონაცემების გამოყენების  სახეობზე, არეალსა და მიზანზე.

გარდა ამისა მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის საშუალებით ხდება მომხმარებლების საკუთარი უფლებების არსებობის შესახებ ინფორმირება.

ჩვენ ამ ვებგვერდზე გადამუშავებისათვის გამოყენებული პირადი მონაცემების დასაცავად და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ვახორციელებთ შესაბამის ტექნიკურ და ორგანიზატორულ ღონისძიებებს. ამის მიუხედავად ინტერნეტით ინფორმაციის გადაცემისას არსებული უსაფრთხოების ფუნდამენტური ხარვეზების გამო აბსოლუტური დაცვის უზრუნველყოფა შეუძლებელია.

ამიტომ ნებისმიერ პირს აქვს თავისუფალი არჩევანი პირადი მონაცემები სხვა ალტერნატიული გზით, მაგალითად ტელეფონით მოგვაწოდოს.

სრული ვერსია იხილეთ გერმანულ ენაზე: Datenschutzerklärung